Petr Kubín

Fotografie

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph. D. absolvoval v letech 1989–1998 studium archivnictví, pomocných věd historických, historie a katolické teologie na univerzitách v Praze, Eichstättu a Jeně. Svá studia završil obhajobou disertační práce Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 je profesně spjat s Katolickou teologickou fakultou UK. Nejprve působil na katedře historicko-právní, pak jako odborný asistent pro církevní dějiny v nově založeném Ústavu dějin křesťanského umění. V roce 2011 se habilitoval prací Sedm přemyslovských kultů. Badatelsky se specializuje na středověkou hagiografii, kult svatých a vliv křesťanství na středověkou společnost.

 

U nás vyšlo