Karel Kučera

Fotografie

Mgr. Karel Kučera je absolventem oboru etnologie na FF UK. Zabývá se antropologií války, etnických konfliktů a česko-indočínskými vztahy.

 

U nás vyšlo