Lenka Bobková

Fotografie

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (* 8. ledna 1947 Červený Kostelec) je česká historička působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se především na dějiny vedlejších zemí Koruny české především ve 14.–15. století. Zabývá se také regionálními dějinami severních Čech.

Po studiu na střední škole v Liberci absolvovala studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor historie - český jazyk a literatura). Diplomovou práci na téma České državy v Horní Falci za vlády Karla IV. vypracovala pod vedením Františka Kavky a obhájila ji v roce 1970. Po studiu pracovala jako středoškolská učitelka a od roku 1973 byla zaměstnána jako odborná pracovnice v oblastní galerii v Liberci. V roce 1974 získala titul PhDr. a od roku 1979 pracovala jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1991 dokončila aspiranturu obhajobou práce Územní politika prvých Lucemburků na českém trůně a získala titul CSc. V roce 1991 byla také zvolena proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1992 se habilitovala v oboru československé dějiny. Od roku 1993 pracuje v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň v letech 1999–2003 působila také jako vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR.

 

U nás vyšlo