Lucie Hlavatá

Fotografie

PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D. je absolventkou oborů orientalistika a vietnamistika a doktorského studia etnologie na FF UK v Praze. V letech 1997–2015 působila v Ústavu Dálného východu FF UK, předtím pracovala v Orientálním ústavu ČSAV. Zabývá se jazykovou, etnickou a kulturní problematikou Vietnamu a jihovýchodní Asie, publikuje a překládá z vietnamštiny.

 

U nás vyšlo