Eva Lukášová

Fotografie

PhDr. Eva Lukášová vystudovala historii na Filozofické fakultě UK. Od počátku své profesní dráhy pracuje v Národním památkovém ústavu, kde se rámci své specializace věnuje studiu historického interiéru aristokratických sídel, uměleckým sbírkám a zařízení hradů a zámků, včetně historických interiérových textilií. Absolvovala stipendijní pobyty zaměřené na studium anglických zámeckých sídel a Královských sbírek britské Koruny a stáž v USA s tématem studia uměleckých sbírek a historických jižanských domů. Je autorkou interiérových zámeckých instalací a řady výstav, například k rodům Schlicků, Chotků, Valdštejnů. Je spoluautorkou série výstav k historickému textilu a výstavních projektů Pernštejnové a Hrady a zámky objevované, opěvované.

 

U nás vyšlo