Jana Malínská

Fotografie

PhDr. Jana Malínská, Ph.D. vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia v roce 1982 byla zaměstnána v knihovně a archivu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, v knihovně IVVK ČSAV a poté v archivu Vojenského historického ústavu. Od roku 1996 do současnosti působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se novodobými českými politickými a kulturními dějinami, zvláště českým ženským hnutím v letech 1860-1914.

 

U nás vyšlo