Petr Mareš

Fotografie

je odborným pracovníkem Národního archivu v Praze. Věnuje se personálnímu obsazení úřadů v raném novověku a dějinám šlechty.

 

U nás vyšlo