Marie Šedivá Koldinská

Fotografie

Doc. Mgr. Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ , PhD.(nar. 1971) je historička, spisovatelka a publicistka, vystudovala obor historie na FF UK. Interní a distanční postgraduální studium tamtéž . Specializuje se na dějiny raného novověku (zejména vyšší šlechta v Čechách v 16. a v první polovině 17. století), dějiny každodennosti, problematika války a míru v pozdním středověku a v raném novověku, historická antropologie, dějiny dějepisectví (zejména otázky metodologie). V Ústavu českých dějin působí jako vedoucí Semináře raně novověkých dějin. Pracuje rovněž v Kabinetu pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Specializuje se na výzkum šlechty, ego-dokumentů, každodennosti, války a míru v 16.-18. století a na problematiku historické paměti.

 

U nás vyšlo