Marie Macková

Fotografie

Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (1958). Po dvou desetiletích ve službách českých archivů přešla v roce 2001 na katedru historie FF UP v Olomouci. Aktuálně je členkou Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice, věnuje se především dějinám správy, církevním a regionálním dějinám, to vše zvláště pro období tzv. dlouhého 19. století.

 

U nás vyšlo