Markéta Seligová

Fotografie

Mgr. Markéta Seligová

    * 1994: Mgr. na Pedagogické fakultě University J.E.Purkyně (obor čeština - dějepis);    * 2009: PhD. na Ústavu českých dějin Filosofické fakulty UK

Přehled zaměstnání

    * 1994-1998: asistentka resp.odborná asistentka na katedře dějepisu Pedagogické fakulty UJEP;    * 1997-2001: vedoucí historického modulu Institutu základů vzdělanosti, UK;    * od 2001-dosud: vedoucí historického modulu na FHS UK

 

U nás vyšlo