Hana Jadrná Matějková

Fotografie

Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D., vystudovala historii a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se genderovou problematikou v českém i evropském raném novověku. K jejím hlavním badatelským tématům patří dějiny každodennosti, zvláště pak problematika porodnictví.

 

U nás vyšlo