Jana Matúšová

Fotografie

PhDr. JANA MATÚŠOVÁ, CSc., vystudovala germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1986–2010 pracovala v onomastickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze, kde se zabývala výzkumem pomístních jmen a od roku 2000 vedla projekt Slovník pomístních jmen v Čechách. Těžištěm jejího zájmu jsou německá vlastní jména přejatá do češtiny v oblastech historických česko-německých jazykových kontaktů.

 

U nás vyšlo