Michal Pehr

Fotografie

PhDr. Michal Pehr, Ph.D (nar. 1977), historik, politolog

V letech 1995-2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2003 působí jako pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2002-2007 byl doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednáší. Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu, český politický katolicismus a na historii třetí Československé republiky 1945-1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je rovněž autorem nebo spoluautorem několika knih a monografií.

 

U nás vyšlo