Michel Duchein

Fotografie

Michel Duchein, francouzský historik, publicista a generální inspektor Francouzského archivu, je autorem řady populárně psaných historických knih. Je znám zejména jako životopisec anglických panovníků Marie Stuartovny, královny Alžběty a krále Karla I.. Je také autorem Dějin Skotska a podílí se na edici historických dokumentů "Archives de l´Occident".

 

U nás vyšlo