Milan Zelený

Fotografie

Milan Zelený, profesor na univerzitách tří kontinentů (Fordham University v New Yorku, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an a Fu Jen University v Taipei, Indian Institute of Technology, Kanpur a IBMEC Rio de Janeiro), přední a nejcitovanější český ekonom podle globálního citačního indexu, je odborníkem v oblastech strategie, řízení znalostí, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů podnikového řízení. Jeho populární knihy, které vyšly v češtině, jsou například Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty a Všechno bude jinak. Žije v USA, v Tenafly, stát New Jersey. Má syna Maximiliána.

 

U nás vyšlo