Milena Bartlová

Fotografie

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (* 1958 Praha) je česká historička umění, zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Dcera docentky ekonomie na pražské UK Rity Klímové, v letech 1990-1991 československé velvyslankyně v USA, a bývalého reformního komunisty Zdeňka Mlynáře. Má mladšího bratra Vladimíra Mlynáře. Její dědeček Stanislav Budín byl šéfredaktorem časopisu Reportér. K 15. dubnu 2001 byla jmenována docentkou v oboru dějiny umění a od 1. listopadu 2005 je profesorkou.

 

U nás vyšlo