Miroslav Plaček

Fotografie

Ing. Mgr. Miroslav PLAČEK (nar. 1946) je původním povoláním projektant, historii a archeologii vystudoval na Masarykově univerzitě dodatečně, když už se etabloval jako přední znalec moravské hradní a zámecké architektury a rodopisu moravské šlechty. Do dneška napsal přes 150 odborných článků a studií, podílel se na přípravách velkých výstav jako Jan Lucemburský a umění jeho doby či Výtvarné umění na Moravě 1400-1550 a vydal také několik knih: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (1989, spolu s Z. Měřínským), Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (1996) a Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí (2001).

 

U nás vyšlo