Boris Mosković

Fotografie

Boris Mosković (1990) – historik a balkanista. V současné době zaměstnanec Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a doktorand na Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se dějinami Jugoslávie, česko- jihoslovanskými vztahy a pamětí českého protirakouského odboje.

 

U nás vyšlo