Magdaléna Nespěšná Hamsíková

Fotografie

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (1976) vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze u prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. Od roku 2006 přednáší na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze, kde se věnuje především umění raného novověku. O malířství doby středověku a raného novověku publikovala řadu dílčích studií. Kniha představuje upravenou verzi její disertační práce.

 

U nás vyšlo