Ota Konrád

Fotografie

PhDr. Ota Konrád,Ph.D.

(nar. 1973 v Havlíčkově Brodě)

Působí na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR a na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Věnuje se dějinám českých Němců ve 20. století, dějinám vědy a univerzit. V současné době se zaměřuje na výzkum československo-rakouských vztahů v meziválečném období a na problematiku postoje Edvarda Beneše k Němcům a Německu. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících.

 

U nás vyšlo