Pavel Panoch

Fotografie

Pavel Panoch (*1974), historik umění, řadu let pracoval v památkové péči. Od roku 2006 působí v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje moderní architektuře a baroknímu umění. Autorsky či spoluautorsky se podílel na řadě publikací, např.: Barokní umění na Chrudimsku (2011); Josef Gočár (2010); Slavné vily Pardubického kraje (2009); Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji (2008); Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji (2006), Ke slávě Ducha. Sedm století církevního umění v královéhradecké diecézi (2003); Architektonické a stavební plány Pardubicka (1999).

 

U nás vyšlo