Pavel Barša

Fotografie

Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., je politolog a filosof, působí na Ústavu politologie FF UK. Zabývá se politickou filosofií, mezinárodními vztahy a teorií sociálních hnutí. Je autorem řady odborných knih, např. Orientálcova vzpoura (2011), Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu (2011), Politická teorie nových sociálních hnutí (2011). Nyní rovněž připravuje k vydání politickoteoretický esej Román a dějiny.

 

U nás vyšlo