Pavel Klener

Fotografie

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, pracoval jako sekundární lékař, odborný asistent, docent 2. interní kliniky FN, v letech 1988--1990 jako přednosta Onkologické kliniky. V období 1990--2007 byl přednostou 1. interní kliniky VFN a v letech 2002--2007 ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfúze.

 

U nás vyšlo