Pavel Preiss

Fotografie

Prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. (* 21. května 1926 Praha) je český historik umění. Zabývá se především uměním v dobách renesance, manýrismu a baroka.

Narodil se 21. května 1926 v rodině státního úředníka na Ministerstvu průmyslu, obchodu a živnosti Dmitrije Preisse. Jeho babičkou byla spisovatelka Gabriela Preissová. V letech 1938–1945 absolvoval Druhé státní Československé reálné gymnázium na Vinohradech. Na konci druhé světové války byl totálně nasazen. Po válce v roce 1945 začal studovat dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě UK. Roku 1950 byl odveden k nově založenému útvaru PTP. Tomuto útvaru zůstal nedobrovolně věrný po celou dobu jeho existence, až do roku 1954. Po návratu z vojny nastoupil do Státní památkové správy, kde se dva roky v Národní kulturní komisi zabýval katalogizací sbírkových předmětů na českých zámcích. V roce 1956 přijal zaměstnání v Národním muzeu. Nebyl však spokojen s atmosférou zde panující ani s tamějšími politickými poměry. Podařilo se mu však získat tam titul kandidáta věd, a to bez nutnosti vstupovat do KSČ. Začátkem 60. let se mu naskytla příležitost pracovat pro Národní galerii, kde se časem dostal i k pořádání zahraničních výstav. Tou dobou také odolal nabídkám spolupráce s StB. Roku 1969 byl jmenován docentem. Krátce přednášel na filozofické fakultě, ale brzy byl nucen odejít. Roku 1992 byl jmenován profesorem a v letech 1993-1994 se mu dostalo cti být hostujícím profesorem na vídeňské univerzitě. Po návratu do Prahy opět přednášel na Karlově univerzitě.

 

U nás vyšlo