Peter Englund

Fotografie

Peter Englund (* 4. dubna 1957 Boden, Švédsko) je švédský historik a spisovatel. Od roku 2002 je členem Švédské akademie.

Peter Englund vystudoval archeologii, historii a filozofii na Univerzitě v Uppsale. Doktorský titul (Ph.D.) získal za disertaci Ohrožený dům (Det hotade huset...) v roce 1989. Už o rok dříve publikoval bestseller Poltava (Poltava. Berättelsen om en armés undergång), popisující bitvu u Poltavy v roce 1709 mezi švédským králem Karlem XII. a ruským carem Petrem Velikým. Poltava jej proslavila a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Další kniha Nepokojná léta. Historie třicetileté války (Ofredsår...) byla oceněna prestižní Augustovou cenou a bývá považována za jeden z nejlepších moderních popisů třicetileté války. Na Nepokojná léta volně navázala kniha Nepřemožitelný (Den oövervinnerlige...), ve které se zabýval historií první severní války. Do češtiny byla ještě přeložena kniha Stříbrná maska (Silvermasken...) věnovaná životu švédské královny Kristiny. Jeho knihy bývají ve Švédsku prodávany ve statisícových nákladech a byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Od roku 2001 působí Peter Englund jako profesor historie na University College of Film, Radio, Television and Theatre ve Stockholmu.

 

U nás vyšlo