Peter Švorc

Fotografie

Prof. PhDr. Peter Švorc působí na katedře slovenských dějin a archivnictví Filozofické fakulty Prešovské univerzity, věnuje se výzkumu středoevropských dějin 20. století, dějinám Slovenska 20. století s důrazem na dějiny vystěhovalectví, hospodářské a církevní dějiny. Je předním odborníkem na dějiny Podkarpatské Rusi první poloviny 20. století. Od 90. let vedl či se podílel na výzkumných a grantových projektech, z nichž jmenujme například Podkarpatská Rus v dějinách Československa; Spiš v kontinuitě času; Středoevropské národy na křižovatkách novodobých dějin 1848- 1918; Malé regiony ve velké politice a velká politika v malých regionech – Karpatský prostor mezi dvěma válkami (1918- 1939); Slovensko a Podkarpatská Rus (1918- 1938).

 

U nás vyšlo