Petr Hofman

Fotografie

Petr Hofman (nar. 1961 v Pardubicích) pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se zejména dějinami českého a československého vojenství v letech 1914–1945 a osobnostmi první poloviny 20. století. Kromě odborných studií a článků je spoluautorem několika monografií, např. Vítěz, který prohrál. Generál Radola Gajda (s A. Klimkem, 1995), Svět okřídleného šípu. Koncern Škoda Plzeň 1918–1945 (s A Klimkem, 1999), Velké dějiny zemí Koruny české XIV (s A. Klimkem, 2001), Draze zaplacená svoboda (kol. aut., 2009), Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech (kol. aut., 2011).

 

U nás vyšlo