Petr Maťa

Fotografie

1973 – narozen v Praze

1992 – maturita na gymnáziu Botičská v Praze

1992-1997 – magisterské studium oboru Historie a Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

1996 – účast na grantovém projektu Deník Adama mladšího z Valdštejna, 1602-1633 (s Marií Koldinskou); kritická edice pramene publikována v lednu 1998 (nakladatelství Argo)

1997 – diplomová práce Aristokratická prestiž a aristokratická společnost: Česká šlechta 1500-1700 (školitel: Prof. Jaroslav Pánek)

říjen 1997-květen 2005 – doktorand Ústavu českých dějin FF UK (školitel: Prof. Jaroslav Pánek)

březen-květen 1999 – host Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) v Lipsku (2 měsíce)

červen-červenec 1999 – badatelský pobyt ve Stockholmu a Uppsale (2 týdny)

říjen 1999-březen 2000 – badatelský pobyt ve Vídni (6 měsíců)

říjen-listopad 2000 – badatelský pobyt ve Vratislavi (2 měsíce)

únor-červen 2001 – badatelský a studijní pobyt v Sieně, Florencii a Římě (5 měsíců); účast na seminářích a workshopech IUE v San Domenico di Fiesole

leden-prosinec 2002 – vědecký pracovník GWZO v Lipsku (projekt: Die Entwicklung frühparlamentarischer ständischer Konsenssysteme als ostmitteleuropäisches Staatsmodell vom 16. bis 18. Jahrhundert und deren Integrationsfähigkeit für konfessionelle, regionale und nationale Pluralität)

od října 2002 – koordinátor česko-německého doktorandského kolegia Životní světy a komunikační struktury ve středoevropské společnosti 16.-19. století (Praha-Saarbrücken)

únor 2003 – spolupořadatel mezinárodní konference Die Habsburgermonarchie 1620-1740: Leistungen und Grenzen des Absolutismus-Paradigmas v GWZO v Lipsku (s Thomasem Winkelbauerem)

březen 2004 – vychází monografie Svět české aristokracie, 1500-1700; Nakladatelství Lidové noviny (cena Magnesia litera v kategorii "naučná literatura")

květen 2005 – obhajoba disertační práce

Badatelské okruhy:

• habsburská monarchie a vídeňský dvůr v kontextu diskuse o absolutismu

• zemské sněmy a stavovské obce v českých a rakouských zemích 1620-1740 (srovnávací projekt)

• kulturní a sociální dějiny šlechty

• náboženství v “konfesijním věku” (katoličtí charismatikové; představy o onom světě a budoucnosti)

 

U nás vyšlo