Petr Sommer

Fotografie

Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (* 30. listopadu 1949 Rakovník) je český historik a archeolog, ředitel Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá církevní archeologii a středověkou duchovní kulturou.

Vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor prehistorie-dějepis. Pracoval jako archeolog ve Východočeském muzeu v Pardubicích a později v Muzeu hlavního města Prahy. V roce 1976 začal pracovat v Archeologickém ústavu ČSAV. V současnosti působí jako ředitel Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.

 

U nás vyšlo