Vítězslav Prchal

Fotografie

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. vystudoval historii a archivnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Karlově univerzitě v Praze. V současnosti pracuje jako odborný asistent pro dějiny raného novověku na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

 

U nás vyšlo