Michal Pullmann

Fotografie

Michal Pullmann se zaměřuje na moderní sociální dějiny 19. a 20. století se zvláštním důrazem na vztah mezi společností a politikou. V roce 2011 publikoval monografii Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, v níž se pokusil interpretovat jak příčiny náhlého zhroucení systému, tak i jeho předchozí stabilitu. Působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

 

U nás vyšlo