Radan Wagner

Fotografie

Radan Wagner (1958)

malíř, historik umění a publicista

Vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor dějiny umění. Pracoval jako odborný vedoucí ve Státních restaurátorských ateliérech (1985-1990) a jako šéfredaktor časopisu Exit )1995-1998). V druhé polovině osmdesátých let pořádal a organizoval polooficiální generační přehlídky pod názvem K ROK. V té době začal na samostatných či kolektivních výstavách prezentovat také svou malířskou tvorbu, které se věnuje dodnes. Je zakládajícím členem výtvarné skupiny Tunel (1989-2000), autorem výtvarných recenzí (Lidové noviny, Ateliér, Český rozhlas, A2, Reflex) a dalších textů a publikací (Typický obraz, České ateliéry). Byl spolumajitelem aukční a výstavní společnosti Art CZ (2000-2010). Působil také jako šéfredaktor časopisu o umění Revue Art (2004-2009). Od roku 2010 je společníkem Galerie Dolmen.

 

U nás vyšlo