Radoslav Večerka

Fotografie

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., (* 18. dubna 1928 Brno) je český jazykovědec a literární vědec, který se zabývá slavistikou.

Vystudoval češtinu a rusistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tam dnes také působí jako emeritní profesor.

Mezi hlavní předměty jeho zkoumání patří praslovanština, staroslověnština (se zvláštním zřetelem na syntax) a také dějiny staroslověnského písemnictví.

 

U nás vyšlo