Romana Anděrová

Fotografie

Anděrová Romana, prom. biol. (*1951, Praha) absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (obor systematická zoologie). V Zoo Praha pracovala již za studií, od roku 1968 jako chovatelka a průvodkyně. Po ukončení studia nastoupila do kulturně-výchovného, později výchovně vzdělávacího oddělení. Zpočátku komplexně v rámci zoo zajišťovala mimoškolní východu dětí a mládeže, spolupráci s mládežnickými organizacemi a další poradenskou a metodickou činnost. Mimo to se věnovala i pedagogické činnosti (SOU v Praze – Čakovicích), podílela se na vedení pedagogických praxí a diplomových prací studentů PřF UK a PedF UK, úzce spolupracovala s Pedagogickým ústavem a mnoha dalšími výchovně vzdělávacími institucemi. Od samého začátku působení v pražské zoo se podílela na organizování přírodovědných soutěží, jako je SOČ (středoškolská odborná činnost), Zlatý list a Biologická olympiáda, v jejíž organizační struktuře pracuje dosud (místopředseda Ústřední komise BiO a vedoucí pracovní skupiny C, D). Pedagogická činnost zaměřená na prostředí zoologické zahrady se odrazila i v oblasti spolupráce s ostatními zoo. V 70. a 80. letech předávala zkušenosti z pražské zoo kolegům v německých i dalších evropských zoologických zahradách, od roku 1997 byla rovněž členem mezinárodní asociace zoopedagogů IZE a v 90. letech působila jako předseda asociace zoopedagogů v rámci UCSZ.

Kromě celoživotní spolupráce s mládeží se věnuje i spisovatelským a překladatelským aktivitám a redakční práci. Četné články do přírodovědných i populárních časopisů (např. ABC mladých přírodovědců) později doplnila několika samostatnými tituly s chovatelskými náměty (např. Bydlí s námi suchozemská želva 2002, Sladkovodní želva 2005) nebo z prostředí zoo (Pojďte s námi za zvířátky 2002, Moja a jiná mláďata 2005, Lexikon zvířat od A do Z 2003, lexikon zvířat od A do Z 2005 a 2006, Portréty ze zoo 2008, Historie Zoo Praha 2008 a další). Počet přeložených titulů jde do desítek, včetně Amatérského přírodovědce od G. a L. Durellových.

 

U nás vyšlo