Michal Řoutil

Fotografie

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., vystudoval rusistiku na Univerzitě Karlově. Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké a raně novověké kultury.

 

U nás vyšlo