Bruno Schreiber

Fotografie

Bruno Schreiber se narodil v roce 1930 v České Lípě v rodině židovského otce a české matky. Byl svědkem vzrůstajícího nacismu v pohraničí. Na podzim roku 1938 uprchla jeho rodina do Polabí, které bylo součástí Protektorátu Čechy a Morava. Tam prožil válku až do deportace do Terezína v únoru 1945. Po válce se rodina přestěhovala do Prahy, kde autor vystudoval gymnázium a Vysokou školu chemicko-technologickou. V roce 1969 emigroval do Švýcarska, kde žije dodnes. Svou velkou sbírku skla daroval v roce 2005 Muzeu Šumavy v Sušici.

 

U nás vyšlo