Michal Schwarz

Fotografie

Mgr. Michal Schwarz, Ph.D., odborný asistent Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se jazykům a historii Centrální Asie, Číny, Sibiře a Jihovýchodní Asie.

 

U nás vyšlo