Jana Stejskalová

Fotografie

Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D., pôsobí ako odborná asistentka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V súčasnej dobe sa zameriava predovšetkým na teoretické prístupy v sociálnej práci a problematiku detských práv. Zúčastňuje sa stáží na zahraničných univerzitách.

 

U nás vyšlo