Stuart Macintyre

Fotografie

Stuart Macintyre (1947) je významný australský historik, bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity v Melbourne a nynější předseda australské Akademie sociálních věd. Zabývá se dějinami dělnického hnutí v Austrálii, politickými dějinami Austrálie a dějinami myšlení. Velmi aktivně se zapojuje do aktuálních diskusí o reinterpretaci australské historie (zejm. evropského osídlení kontinentu).

 

U nás vyšlo