Radka Šustrová

Fotografie

PhDr. Radka Šustrová pracuje na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v. v. i., zabývá se sociální politikou ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, nacionalismem, dějinami dětí a mládeže ve Třetí říši a německé menšiny v protektorátu Čechy a Morava.

 

U nás vyšlo