Svatava Raková

Fotografie

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (1947) vystudovala dějepis a češtinu na FFUK v Praze. Od roku 1970 působí v nynějším Historickém ústavu AV ČR v Praze. Od roku 1991 pravidelně vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se koloniálními dějinami Britské Ameriky a ranými národními dějinami USA, zejména problemtikou sociální a rasovou, ale také raným americkým konstitucionalismem a politickou kulturou.

 

U nás vyšlo