Sylva Dobalová

Fotografie

Sylva Dobalová (1973) vystudovala dějiny umění a pedagogiku na FF UK a arteterapii na PeF JU. Dva roky působila jako lektorka ve sbírce starého umění Národní galerie v Praze a v současnosti pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR. Věnuje se malířství pozdní renesance a baroka. Na Fakultě architektury připravuje disertaci o zahradách v době Rudolfa II.

 

U nás vyšlo