Michal Téra

Fotografie

Mgr. Michal Téra, Ph.D., vystudoval historii a slovanské literatury na Univerzitě Karlově, nyní působí na Univerzitě Pardubice. Specializuje se na raně středověké dějiny slovanských národů.

 

U nás vyšlo