Tomáš Baletka

Fotografie

PhDr. Tomáš Baletka je ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně.

 

U nás vyšlo