Petr Uličný

Fotografie

Ing. arch. Petr Uličný je architekt a nezávislý historik architektury. Zabývá se dějinami české, zejména pražské středověké, renesanční a raně barokní architektury. Žije v holandském Utrechtu a české Praze.

 

U nás vyšlo