David Urban

Fotografie

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D., je vysokoškolský pedagog a sociální pracovník. Pracoval v několika

organizacích (práce s dětmi a mládeží, s uprchlíky a migranty, se seniory). Odborně se zabývá oblastí teorií a metod sociální práce, především pak sociální prací s rodinou. Zaměřuje se také na témata sociální práce s menšinami a na sociální vyloučení.

 

U nás vyšlo