Václav Veber

Fotografie

PhDr. Václav Veber (nar. 1931) je emeritní docent Ústavu světových dějin na Filosofické fakultě UK v Praze. Specializuje se na nejnovější dějiny, hlavní práce: Mikuláš II. a jeho svět – Rusko 1894–1917, Praha 2000. Komunistický experiment v Rusku aneb malé dějiny SSSR 1917–1991, Praha 2001. Dějiny Rakouska (spoluautor), Praha 2002.

 

U nás vyšlo