Václav Velčovský

Fotografie

PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor český jazyk a literatura – dějepis, doktorát z pedagogiky) a dále studoval slavistiku na univerzitě v Lipsku. Věnuje se otázkám historické i soudobé jazykové politiky, dějin pedagogiky a tématům dobrého vládnutí a veřejné správy. Pracoval jako učitel, překladatel, úředník a diplomat. V současnosti působí jako konzultant a analytik.

 

U nás vyšlo