Miloš Velemínský

Fotografie

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., je svojím medicínskym zameraním pediater. Venoval sa predovšetkým nefrológii a neonatológii. Z týchto odborov má mnoho tuzemských i zahraničných publikácií. Od roku 1992 pracuje ako vysokoškolský pedagóg. Zastával funkciu prodekana pre vedu a dekana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V súčasnej dobe je vedúcim katedry klinických a preklinických odborov.

 

U nás vyšlo