Věra Schmiedtová

Fotografie

Věra Schmiedtová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlov (obor čeština - ruština), od roku 1986 pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR a od roku 1996 působí v Ústavu Českého národního korpusu FF UK Praha.

 

U nás vyšlo